ผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสินพิเศษ 3 ปี งวดที่ 62-93 วันที่ 16 ตุลาคม 2559

ผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสินพิเศษ 3 ปี งวดที่ 62-93 วันที่ 16 ตุลาคม 2559

ธนาคารออมสิน
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสินพิเศษ 3 ปี งวดที่ 62-93
ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 16 ตุลาคม 2559

อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท เงิน 30,000,000 บาท
งวดที่ 66 ศ 0924330 งวดที่ 81 P 0824933 งวดที่ 87 ศ 2494767

อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท เงิน 2,000,000 บาท
งวดที่ 63 B 5693172 งวดที่ 74 R 7604154

 

อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 3,532 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท เงิน 70,640,000 บาท
2995556 7717084

อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 8,830 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท เงิน 88,300,000 บาท
0993135 1345156 3710173 7276838 9319742

อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 17,660 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท เงิน 88,300,000 บาท
1799875
8399839
2406483
8731430
4486269
8784394
4492401
9203866
5507609
9299559
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 5,295 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท เงิน 52,950,000 บาท
0824933 0924330 2494767
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 35,556 อันดับ อันดับละ 400 บาท เงิน 14,222,400 บาท
083944 727091
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 350,332 อันดับ อันดับละ 300 บาท เงิน 105,099,600 บาท
08749 78256
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,498,602 อันดับ อันดับละ 150 บาท เงิน 524,790,300 บาท
3089 9514