ดอกไม้ 12 ชนิด กับ 12 ราศี มาดูกันว่าคุณเป็นดอกอะไร

ดอกไม้ 12 ชนิด กับ 12 ราศี มาดูกันว่าคุณเป็นดอกอะไร

  จากการสังเกตสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติค่ะ และการพิจารณาองค์ความรู้เกี่ยวกับจักรราศี ผู้พยากรณ์มีความเห็นว่า เราสามารถเปรียบเทียบ 12 ราศีได้กับดอกไม้ 12 ชนิดด้วยนะคะ

          มาดูกันว่า ราศีของคุณจะสัมพันธ์เชื่อมโยงกับดอกอะไร

          สิ่งสำคัญอยู่ที่การทำความรู้จักดอกไม้ ไปพร้อมๆ กับการทำความรู้จักตัวเอง ทั้งภายนอกภายใน ลองมาสำรวจกันค่ะ ว่าคุณน่ะใช่ "ดอกนั้น" หรือเปล่า

ดอกไม้ประจำราศีเมษ (13 เม.ย. – 13 พ.ค. หรือลัคนาสถิต)
ดอกงิ้วแดง

เรื่องราวและเหตุผล
          งิ้วแดงเป็นไม้ยืนต้นที่สูงสง่า ตามต้นมีหนามแหลม แผ่กิ่งก้านออกไปรอบตัว ออกดอกในฤดูหนาว เมื่อออกดอกจะมีสีแดงเพลิงไปทั้งต้น กล่าวกันว่าปีไหนหนาวจัดดอกจะมีสีแดงเป็นพิเศษ สภาพดอกขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม มีประโยชน์ทางสมุนไพร ไส้เกสรนำไปตากแห้งปรุงเป็นอาหารได้

          พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานมีคำว่า “หนาวดอกงิ้ว” หมายถึงระยะเวลาที่ต้นงิ้วออกดอก ประมาณเดือนยี่ อากาศเย็นกว่าธรรมดา โดยอ้างถึงนิราศพระประธมของสุนทรภู่ ตอนหนึ่งว่า “น้ำค้างพรมลมเฉื่อยเรื่อยเรื่อยริ้ว หนาวดอกงิ้วงิ้วออกดอกไสว”

          นอกจากนั้นแล้ว งิ้วยังเป็นต้นไม้ในตำนาน เป็นพิมานของพญาครุฑในป่าหิมพานต์ ในชื่อเรียก สิมพลีหรือ ฉิมพลี เป็นที่มาของคำว่า วิมานฉิมพลี ส่วนสำนวน “ปีนต้นงิ้ว” อันเกี่ยวข้องกับการประพฤติผิดในกาม มีที่มาจากหนังสือหนังสือไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วง ตอนที่กล่าวถึงอบายภูมิ
         
“ต้นงิ้วนั้นต้นสูงได้ต้นแลโยชน์ แลหนามงิ้วนั้นเทียรย่อมเหล็กแดงเป็นเปลวลุกอยู่ แลหนามงิ้วนั้น ยาวได้ 10 นิ้วมือ เป็นเปลวไฟลุกอยู่บ่ห่อนจะรู้ดับสักคาบแล... ฝูงยมบาลก็เอาหอกดาบหลาวแหลนอันคมเทียรย่อมเหล็กแดงแทงตีนผู้ชาย จำให้ขึ้นไปหาผู้หญิงว่าชู้สูอยู่บนปลายงิ้วโพ้น”
    
          ดังนั้น ดอกงิ้วแดงจึงสัมพันธ์ได้กับราศีเมษ (ธาตุไฟ ราศีแห่งความกล้าแข็ง สีต้องโฉลกแก่ราศีคือ สีแดง สีแสด)

          หรือเทียบได้กับเรือนที่ 1 (เรือนลัคนา) ของจักรราศี หมายถึง ตัวตนเจ้าชะตา, ชีวิต, บุคลิกภาพ, อุปนิสัย, พฤติกรรม, เรื่องส่วนตัว ฯลฯ

ความเป็นดอกของคุณ
          คุณเป็นคนโอ่อ่าผ่าเผย มีนิสัยยอมหักไม่ยอมงอ ใจร้อน รักความก้าวหน้า ยิ้มยาก บางคนอาจได้ยินเสียงสรรเสริญบ่อยๆ ว่า “หัวแข็ง!” การกระทำหลายอย่างขึ้นอยู่กับสภาวะอารมณ์เป็นใหญ่ บทจะดีมีเมตตา มีน้ำอึดน้ำทนก็มีได้สุดๆ แต่บทจะเล่นเป็นยักษ์เป็นมาร ใครอย่าขวางเชียว ถึงไหนถึงกัน


ดอกไม้ประจำราศีพฤษภ (14 พ.ค.-13 มิ.ย. หรือลัคนาสถิต)

ดอกทองหลาง


เรื่องราวและเหตุผล
          ทองหลางถือเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งของไทย เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ใบมีลวดลายสวยงาม ดอกมีสีแดง นิยมปลูกตามบ้านเรือนเพราะเชื่อว่าให้คุณด้านโชคลาภ ทรัพย์สิน มักใช้ในพิธีกรรมสำคัญเกี่ยวกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย เช่น วางศิลาฤกษ์ ปลูกบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ หรือในพิธีมงคลสมรส อีกชื่อเรียกว่า “ประวาลพฤกษ์” หรือ “ปาริชาติ” เชื่อว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในสรวงสวรรค์สมัยพุทธกาล

          ในพระไตรปิฎก มีกล่าวถึงดอกทองหลางใน อรรถกถายมกปาฏิหีรญาณนิทเทส ว่าเมื่อพระตถาคตทรงทำยมกปาฏิหาริย์

          “รัศมีสีแดงย่อมซ่านออกจากพระมังสะแลพระโลหิตและจากที่สีแดงแห่งพระเนตร, ด้วยอำนาจแห่งรัศมีสีแดง ทิศาภาคย่อมรุ่งโรจน์ดุจย้อมด้วยผงชาด ดุจหรั่งออกซึ่งน้ำสีครั่งที่สุกปลั่ง ดุจวงด้วยผ้ากัมพลสีแดง และเกลื่อนกลาดไปด้วยดอกไม้สีแดง คือดอกชัยพฤกษ์ ดอกทองหลางและดอกชบา”
ใบ เปลือก ราก มีสรรพคุณทางยา ปรุงเป็นสมุนไพรขับพิษขับลม ใบอ่อนใช้รับประทานได้

          เมื่อเทียบความหมาย จึงสัมพันธ์ได้อย่างมากกับราศีพฤษภ (ธาตุดิน ราศีแห่งความมั่นคง สีประจำราศีคือ สีเขียว เขียวอ่อน สีไพล)

          หรือเทียบได้กับเรือนที่ 2 (กดุมภะ) ของจักรราศี  หมายถึง การเงิน, ทรัพย์สิน, ฐานะ, รายได้, สิ่งที่เพิ่มเข้ามา
 
ความเป็นดอกของคุณ
          คุณมักจะดูเป็นคนมีฐานะ หรือมีภาพลักษณ์สุภาพนุ่มนวล ใจเย็น เป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรี มีระเบียบแบบแผนที่ยึดมั่นเหนียวแน่น ชอบแต่งกายด้วยเสื้อผ้าตามแบบสมัยนิยม เคลื่อนไหวเชื่องช้า แต่มีความเป็นมิตรสูง พูดจาไพเราะ


ดอกไม้ประจำราศีเมถุน 14 มิ.ย.-14 ก.ค. หรือลัคนาสถิต)

ดอกพะยอม


เรื่องราวและเหตุผล
          พะยอม หรือพยอม เป็นพรรณไม้ไทยอีกชนิดที่มีลำต้นสูงสง่า ช่อดอกสีเหลืองอ่อน แต่บางครั้งเมื่อมองระยะไกลอาจเห็นเป็นสีขาวอมเขียวได้ ส่งกลิ่นหอมชื่นใจ เป็นไม้มงคลที่นิยมปลูกตามชื่อคล้องคำว่า ยินยอม อันมีนัยถึงการตกลง การรอมชอม การประสานงานที่ราบรื่น (ในภาษาถิ่นบางครั้งเรียก คะยอม)

          เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ความรักที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อพระราชชายาชาวเชียงใหม่ ด้วยทรงโปรดเกล้าฯ ปลูกต้นพะยอมที่สวนข้างตำหนักเจ้าดารารัศมี และปลูกสำรองอีกที่ข้างพระตำหนักสวนดุสิต ดังทรงมีพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ในเวลาต่อมาว่า

          “จะบอกข่าวที่ควรจะยินดีอย่างหนึ่ง ต้นพยอมที่ไปปลูกเรือนนางดาราออกดอกแล้ว นึกว่าแผ่นดินพระจุลจอมเกล้าจะไม่ได้เห็นดอกพยอม ก็มาได้เห็นเช่นนี้จะว่ากระไร สงไสยว่าต้นอื่นจะออกเหมือนกัน”

          ตรงกันกับราศีเมถุน (ธาตุลม ราศีคนคู่ สีประจำราศีคือ เหลืองอมเขียว สีม่วง สีม่วงคราม)

          หรือเทียบได้กับเรือนที่ 3 (สหัชชะ)  ของจักรราศี หมายถึง เพื่อน, สังคม, การติดต่อนัดหมาย, ความร่วมมือ, การสื่อสาร, การเดินทางใกล้ ฯลฯ

ความเป็นดอกของคุณ
          คุณเป็นคนที่ดูมีความขัดแย้งในตัวเองทีเดียว ด้านหนึ่งดูปราดเปรียว เจ้าชู้ อ่อนไหว แต่อีกด้านอาจดูหมกมุ่น มีโลกส่วนตัว ไม่ชอบการอยู่ลำพัง มีความสนใจที่หลากหลาย แต่ที่โดดเด่นอย่างหนึ่งคือการสื่อสาร คุณมีทักษะในด้านนี้เป็นพิเศษ ไม่ว่าจะพูด อ่าน เขียน มักเรียกความทึ่งและชื่นชมจากคนอื่นได้ดี


ดอกไม้ประจำราศีกรกฎ 15 ก.ค.-16 ส.ค. หรือลัคนาสถิต)

ดอกมะลิ


เรื่องราวและเหตุผล
          มะลิ เป็นดอกไม้ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทย เป็นสัญลักษณ์ของความสะอาด หอม ร่มเย็น ถูกใช้มากที่สุดในงานมงคล ร้อยมาลัย ไหว้พระ ปรุงเอากลิ่นหอม เป็นเครื่องหมายของความรักและระลึกถึงระหว่างบุตรกับมารดา นิยมปลูกตามบ้านเพื่อเอาเคล็ดนำความชุ่มชื่นบริสุทธิ์ใจมาให้ เชื่อกันว่าหากสุภาพสตรีสูงวัยเป็นผู้ลงมือปลูกจะให้ความเป็นสิริมงคลยั่งยืนนาน

          ในคัมภีร์สุมังคลวิลาสินี กล่าวถึงสีของพระบรมสารีริกธาตุชนิด วิปฺปกิณฺณา ธาตุ (ส่วนต่าง ๆ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มิได้คงรูปร่างอยู่เป็นชิ้น) ว่าทั้งหมด 3 สี ได้แก่ สีดอกมะลิตูม สีแก้วมุกดา และสีผงทองคำ

          นอกจากนี้ ดอกมะลิยังเป็นไม้ประจำองค์พระนารายณ์ ใช้ในการสรงสนานแสดงความคารวะ ถือว่าเกี่ยวพันกับพื้นฐานชีวิต การถือกำเนิด ดังมีตำนานว่าพระนารายณ์ ซึ่งแปลว่า ผู้กระดิกในน้ำ (ถูกสร้างในน้ำ, อยู่ในน้ำ) เป็นนามหนึ่งของพระพรหมผู้สร้างโลก (น้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญในการถือกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง)

          จึงตรงกับราศีกรกฎ (ธาตุน้ำ ราศีแห่งความงาม ความเย็น สีประจำราศีคือ สีขาว เขียวปนขาว สีเงิน)

          หรือเทียบได้กับเรือนที่ 4 (พันธุ) ของจักรราศี หมายถึง ญาติพี่น้อง, วงศ์ตระกูล, อสังหาริมทรัพย์, ยานพาหนะ, มารดา ฯลฯ

ความเป็นดอกของคุณ
          หากเป็นหญิงคุณก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์ สุภาพ อ่อนน้อม มีบุคลิกแบบสาวไทยโบราณนิดๆ แต่หากเป็นชาย คุณจะเป็นคนยิ้มง่าย ดูไร้พิษสง (แต่จริงๆ มีหรือไม่อีกเรื่องนึง) รักบ้าน รักครอบครัว ผูกพันกับญาติ แต่อีกด้านเป็นพวกช่างจดช่างจำ อารมณ์อ่อนไหว ชอบกินน้ำเย็น

ดอกไม้ประจำราศีสิงห์ 17 ส.ค.-16 ก.ย. หรือลัคนาสถิต)

ดอกทานตะวัน


เรื่องราวและเหตุผล
          ทานตะวันมีบางชื่อเรียกว่าบัวทอง หรือชอนตะวัน เป็นไม้ล้มลุกขนาดค่อนข้างใหญ่ กลีบดอกสีเหลืองเจิดจ้า มีประโยชน์ทางสมุนไพร เมล็ดรับประทานเป็นของว่างได้ เป็นต้นไม้ที่หันหาแสงอาทิตย์

          ในอเมริกาเหนือมีประเพณีของคนพื้นเมือง นำเมล็ดดอกทานตะวันวางไว้บนหลุมฝังศพเพื่อเป็นอาหารในระหว่างการเดินทางของคนตาย ซึ่งในอีกหลายประเทศเชื่อว่าความตายคือการหมุนเวียนของฤดูกาล ก่อนเริ่มชีวิตใหม่

          ในเทพนิยายกรีกมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับนางไม้ที่หลงรักเทพแห่งแสงอาทิตย์ เฝ้ามองเขาทุกวันจนเส้นผมกลายเป็นกลีบดอกสีเหลือง ใบหน้าเปลี่ยนเป็นดอกไม้ เป็นที่มาของชื่อวิทยาศาสตร์ของดอกทานตะวัน Helianthus เป็นคำผสม helios ที่แปลว่าดวงอาทิตย์ กับคำว่า anthos ที่แปลว่า ดอกไม้

          ความหมายตรงกันได้กับราศีสิงห์ (ธาตุไฟ ราศีแห่งความสง่า ความเบิกบาน เกียรติยศ สีประจำราศีคือ สีเหลือง สีส้ม สีทอง)

          หรือเทียบได้กับเรือนที่ 5 (ปุตตะ)  ของจักรราศี หมายถึง เด็ก, บุตรหลาน, บริวาร, สิ่งที่เกิดใหม่, การเริ่มต้น, ความเบิกบานสนุกสนาน ฯลฯ

ความเป็นดอกของคุณ
          คุณเป็นคนมีนิสัยเหมือนเด็ก เหมือนลูกหมา ร่าเริง ซน เข้ากับคนง่าย ขี้อวดขี้โม้หน่อยๆ บางคนที่เปิดได้ไพ่ใบนี้ชอบการละเล่นและงานอดิเรกกว่าอื่นใด ชอบความเบิกบานใจ เคลื่อนไหวแคล่วคล่อง มีเพื่อนเยอะ คนรู้จักแยะ และจะไม่สบายใจเลยถ้าไม่มีเงินมากพอในกระเป๋า


ดอกไม้ประจำราศีกันย์ 17 ก.ย.-16 ต.ค. หรือลัคนาสถิต)
ดอกสลัดได

เรื่องราวและเหตุผล
          สลัดไดเป็นพืชหน้าตาเหมือนตะบองเพชร ลำต้นเป็นเหลี่ยม มีกิ่งก้านเป็นสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม มีหนามแหลมรอบ ดอกสีเหลืองเล็ก ๆ  ในลำต้นมียางขาวขุ่นเป็นพิษ ในบางถิ่นนิยมใช้เป็นยากัดหูดซึ่งต่อมาถูกห้ามใช้ เพราะมีงานวิจัยพบว่ามีสารร่วมก่อมะเร็งในน้ำยาง หากสัมผัสกับผิวหนัง ทำให้ระคายเคืองเกิดผื่นคันได้

ในคัมภีร์อภัยสันตา ซึ่งเป็นพระคัมภีร์สำคัญในวิชาเวชกรรมไทย มีวิธีปรุงยาด้วยสลัดได 2 ตำรับ คือยาพอกนิ้วเท้าใหญ่           “เอาสลัดได ขมิ้นอ้อย กระเทียมครึ่งหัวบดพอกทั้งกลางวันแลกลางคืน”
และ ยารม “เอาตรีกะฏุก กระเทียม เอาสิ่งละ ๑ บาท มหาหิงคุ์ ๔ บาท บดด้วยยางสลัดไดปั้นแท่ง  ยางสลัดไดทาฝ่าเท้า แล้วลมด้วยถ่านไม้สะแก แล้วกินยาต่อไป”

          ในวรรณคดีไทยเรื่อง อิเหนา มีความตอนหนึ่งว่า “กระลุมพู่จู่จับกระลำพัก เขาไฟไข่ฟักฟุบอยู่” ในที่นี้ หมายถึงแก่นแข็งภายในต้นสลัดได จะได้มาเมื่อต้นแก่จัด อายุ 10 ปีขึ้นไปตายลง เหลือแก่นแข็งเหมือนไม้แห้งสีน้ำตาล รสขม หอม ส่วนนี้เรียกว่า กะลำพัก หรือ กระลำพัก นำมาใช้เป็นยาในแพทย์แผนไทย

          เทียบความหมาย จึงแทนค่าให้กับราศีกันย์ (ธาตุดิน ราศีแห่งการบริการ การรับใช้ สีประจำราศีคือ สีเขียว สีเทาอ่อน สีเหลืองดิน)

          หรือเทียบได้กับเรือนที่ 6 (อริ)  ของจักรราศี หมายถึง อุปสรรค ข้อขัดแย้ง สิ่งกีดขวาง ปัญหา การเสียก่อนการได้ฯลฯ

ความเป็นดอกของคุณ
          คุณเป็นคนที่จะว่าเข้าถึงง่ายก็ง่าย ยากก็ยาก มีนิสัยหลายอย่างที่ดูจู้จี้จุกจิก เก็บรายละเอียดเก่ง แต่ถ้าคุ้นกันแล้วคุณเป็นคนที่ไว้วางใจได้ มีเส้นทางชีวิตเรียบถึงเรียบมาก อยู่ดีๆ อาจลุกมาถามคนข้างๆ ว่า “ไลฟ์สไตล์แปลว่าอะไร” เป็นคนซ่อนความฉลาดในความโง่ แต่ก็อาจซ่อนความโง่ในความฉลาด ถึงกระนั้นคุณมักจะมีมาดดีไว้ก่อน


ดอกไม้ประจำราศีตุลย์ 17 ต.ค. - 15 พ.ย. หรือลัคนาสถิต

กุหลาบ


เรื่องราวและเหตุผล
          กุหลาบเป็นไม้ดึกดำบรรพ์ มีกำเนิดมานานกว่า 70 ล้านปี มีมากกว่าหนึ่งพันชนิดทั่วโลก ดอกมีหลายสี เป็นสัญลักษณ์สากลของความรักและการใช้เป็นสื่อแทนใจ เป็นดอกไม้พิเศษในเทศกาลเฉลิมฉลองต่าง ๆ เป็นเครื่องหอมมงคลในพิธีวิวาห์
สำหรับภาษาไทย “กุหลาบ” มีรากศัพท์มาจากภาษาฮินดี อ่านว่า กุ-ลาพ แล้วเรียกต่อมาว่า คุ-ลาพ

          ในวรรณคดีไทย มีบทละครพูดคำฉันท์เรื่อง มัทนะพาธา หรือตำนานแห่งดอกกุหลาบ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เล่าถึงสตรีที่ถูกสาปด้วยเหตุแห่งรัก
“ไม้เรียกผะกากุพ- ชะกะสีอรุณแสง ปานแก้มแฉล้มแดง ดรุณีณยามอาย; ดอกใหญ่และเกสร สุวคนธะมากมาย, อยู่ทนบวางวาย มธุรสขจรไกล; อีกทั้งสะพรั่งหนาม ดุจะเข็มประดับไว้…”

          ในกาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก พระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ (เจ้าฟ้ากุ้ง) ก็กล่าวถึงกุหลาบเกี่ยวเนื่องกับความรัก

          “กุหลาบกลิ่นเฟื่องฟุ้ง     เนืองนอง
          หอมรื่นชื่นชมสอง สังวาส    
          นึกกระทงใส่พานทอง     ก่ำเก้า
          หยิบรอจมูกเจ้า บ่ายหน้าเบือนเสีย”

          ในที่นี้ เราจึงใช้ดอกกุหลาบในความหมายที่สัมพันธ์กับราศีตุลย์ (ธาตุลม ราศีแห่งความสมดุลและความงาม สีประจำราศีคือ สีแดงชมพูกุหลาบ สีฟ้า)   

          หรือเทียบได้กับเรือนที่ 7 (ปัตนิ)  ของจักรราศี หมายถึง คู่รัก คู่ครอง คู่สมรส หุ้นส่วน การร่วมงาน การร่วมทุน การจัดสรร ฯลฯ
   
 ความเป็นดอกของคุณ
          คุณเป็นคนรูปร่างอวบไหม? หรือลักษณะของคนที่ดูสมบูรณ์ มีน้ำมีนวล มีเลือดฝาดเปล่งปลั่งดี มักจะมีตาสวย ปากสวย หรืออะไรสวยสักอย่างหนึ่ง ถึงจะเป็นชายหรือเพศอื่นก็ตาม มีมธุรสวาจา เจ้าชู้ซ่อนหนามแหลม แต่ถึงไม่สวยไม่หล่อก็จะเป็นคนมีเสน่ห์อย่างร้าย อะไรที่เด่นสุดในตัวคุณนะหรือ “แววตา” สิ


ดอกไม้ประจำราศีพิจิก 16 พ.ย. - 15 ธ.ค. หรือลัคนาสถิต

พลับพลึง


เรื่องราวและเหตุผล
          พลับพลึงเป็นไม้ล้มลุกหลายฤดู มีหลายชนิด ลักษณะลำต้นขึ้นเป็นกอ มีหัวอยู่ใต้ดิน มีพิษ ดอกมีทั้งสีแดงและขาว กลิ่นหอมเย็น มักบานในเวลาเย็นหรือพลบค่ำเป็นต้นไป จัดเป็นพืชสมุนไพรที่นิยมนำมาใช้กับสตรีหลังคลอดบุตร ช่วยปรับผิวพรรณและคลายกล้ามเนื้อ ประคบหน้าท้องให้กระชับ มีสรรพคุณทางยาหลายอย่าง

          ขณะเดียวกัน พลับพลึงขาวเป็นดอกไม้ที่นิยมใช้ในงานศพ ทำพวงหรีด แกะสลักกาบเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ ใช้ในพิธีกรรมลอยเคราะห์ ลอยโศก ลอยกระทง โดยใช้ใบหรือกาบเย็บเป็นกลีบดอกไม้ ปักธูปเทียน อธิษฐานแล้วลอยลงแม่น้ำ

          ในกาพย์ห่อโคลง นิราศธารทองแดง พระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ มีกล่าวถึงพลับพลึงว่า

          “แคฝอยข่อยข่าขึ้น ขนัดขนาน
          เข็มกาลาดอกบาน ที่แจ้ง
          งิ้วงับพลับพลึงปาน มือเรียบ
          นิ้วแน่งงามดั่งแกล้ง ฟั่นด้วยเทียนกลึงฯ"

          พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน มีคำอธิบายชื่อ “วิรงรอง น. พลับพลึง, วิรังรอง ก็ว่า. (ช.).”

          การเป็นดอกไม้ที่สัมพันธ์ทั้งกับการเกิดและการตาย จึงเทียบเคียงได้กับราศีพิจิก (ธาตุน้ำ ราศีแห่งสัญชาตญาณและความลึกลับ สีประจำราศีคือ สีแดงก่ำ สีม่วงแดง)   

          หรือเทียบได้กับเรือนที่ 8 (มรณะ)  ของจักรราศี หมายถึง ความตาย การพลัดพราก อันตราย ความเจ็บไข้ได้ป่วย ความตกต่ำ ฯลฯ

ความเป็นดอกของคุณ
          คุณเป็นคนที่อยู่ใกล้แล้วเย็นจนถึงเย็นยะเยือกได้ ดูผิวเผินเหมือนไม่มีพิษภัยอะไร แต่ยิ่งแนบแน่นจะยิ่งตระหนักถึงฤทธิ์ร้ายที่แอบแฝง คุณชอบพูดเบาๆ ใช้เสียงนุ่มหรือโทนต่ำ มีบรรยากาศที่สกัดคนแปลกหน้าได้ดี ไม่ชอบสังคมกับคนหมู่มาก แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็จะพรางตัวกลมกลืนไปเสีย ว่ากันว่า ใครอย่าทำให้คุณเจ็บใจ เพราะสิบปีก็ไม่ลืมที่จะเอาคืน

ดอกไม้ประจำราศีธนู 16 ธ.ค. - 13 ม.ค. หรือลัคนาสถิต
มะตูม

 เรื่องราวและเหตุผล
          มะตูมเป็นไม้พื้นเมืองของประเทศในแถบทวีปเอเชีย เป็นไม้ยืนต้นสูงได้ถึง 18 เมตร เป็นไม้มงคล พระราชทานประจำจังหวัดชัยนาท ใช้ประโยชน์ได้จากรากจรดใบ ผลรับประทานได้ทั้งสดและแห้ง รสหวานเย็น มีสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะ ช่วยเจริญอาหารและบำรุงกำลัง ดอกสีขาวอมเขียว ส่งกลิ่นหอมไกล

          เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธ์ของชาวฮินดู ถือว่าไม้ประทับขององค์พระศิวะ ในประเทศไทยใช้ประกอบในพิธีกรรมสำคัญ เช่น พิธีราชาภิเษก, พิธีอภิเษกสมรส, งานสมรสพระราชทาน, การประพรมน้ำมนต์ ฯลฯ

          เมื่อเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยจะออกเดินทางไปประจำยังประเทศอื่น ๆ จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทัดใบมะตูมให้ที่หูข้างขวา ตามขนบธรรมเนียมแต่โบราณว่า พระมหากษัตริย์คือสมมุติเทพหรือเทวราชา ใบมะตูมแทนการประทานพรจากองค์พระอิศวรเจ้า

          ใบมะตูมที่มีสามแฉก ยังเปรียบได้กับพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในพระไตรปิฏกกล่าวถึงพุทธประวัติสมัยหนึ่ง ว่า “พระผู้มีพระภาคทรงประทับนั่งพักกลางวัน ณ โคนต้นมะตูมหนุ่ม”

          ในที่นี้เราจึงใช้ดอกมะตูมแทนความหมายกับราศีธนู (ธาตุไฟ ราศีแห่งการศึกษา การเดินทางและความก้าวหน้า สีประจำราศีคือ สีเหลือง สีแดงก่ำ สีฟ้าอมเขียว)

          หรือเทียบได้กับเรือนที่ 9 (ศุภะ)  ของจักรราศี หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า, ครรลองชีวิต, การศึกษาขั้นสูง, ความคุ้มครอง, การเดินทางไกล, วัยที่สูงขึ้น, บิดา ฯลฯ

ความเป็นดอกของคุณ
          คุณเป็นคนบุคลิกดี วางตัวดี มีความเป็นผู้ใหญ่หรือมีวุฒิภาวะสูง บางคนเด่นเป็นพิเศษเรื่องการศึกษา มีความรู้อย่างแท้จริง เป็นผู้ให้คำปรึกษาต่อคนอื่นๆ ได้ดี ใจเย็น นุ่มนวล แต่ก็มีบางคนที่มีความสามารถมากจนภูมิใจในตัวเองมาก บางครั้งกลายเป็นคนพูดมาก สอนเก่ง ติดนิสัยชอบอบรมคนอื่น วางตัวว่าเด่นเหนือคนอื่นในท่าทีสุขุม


ดอกไม้ประจำราศีมังกร 14 ม.ค. - 12 ก.พ. หรือลัคนาสถิต
พะยุง

เรื่องราวและเหตุผล
          พะยุง หรือ พยุง บางถิ่นเรียก กระยง เป็นไม้เนื้อแข็ง ลำต้นมีขนาดใหญ่ สูง 12-20 เมตร เปลือกสีน้ำตาลคล้ำ แตกเป็นสะเก็ด ดอกมีขนาดเล็ก สีขาวหรือเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อใหญ่ตามปลายกิ่ง เป็นไม้เศรษฐกิจที่มีราคาแพงที่สุดชนิดหนึ่ง นิยมทำไปทำเครื่องเรือนหรือแกะสลักเป็นรูปมงคลต่าง ๆ

          ชาวจีนเชื่อว่าพะยุงเป็นไม้มงคล นำมาซึ่งโชคลาภและความร่ำรวย หลายครอบครัวประดับบ้านด้วยรูปเทพเจ้ากวนอูซึ่งแกะสลักจากไม้ชนิดนี้

          คนไทยโบราณก็เชื่อว่าพยุงเป็นต้นไม้นำความเจริญและมั่นคง นิยมปลูกในวันเสาร์ โดยถือเคล็ดตามคำพ้อง พะยุง หรือ พยุง หมายถึงการพยุง การค้ำจุน และ กระยง คือการอยู่ยงคงกระพัน ยั่งยืนนาน นอกจากนั้นยังถือเป็นไม้ที่มีแก่นแข็งแกร่ง ให้คุณทางความเข้มแข็ง สู้กับอุปสรรค

          ในพิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย มีประเพณีนำไม้มงคล 9 ชนิด มาประกอบพิธี โดยลงอักขระที่เรียกกันว่า "หัวใจพระอิติปิโส" พยุงเป็น 1 ในไม้ 9 ชนิดนั้น

          จึงตรงกับราศีมังกร (ธาตุดิน ราศีแห่งสงบนิ่ง ความมั่นคง สีประจำราศีคือ สีดำ สีเทา สีเขียวคล้ำ)

          หรือเทียบได้กับเรือนที่ 10 (กัมมะ)  ของจักรราศี หมายถึง อาชีพ การงาน ภารกิจ ความรับผิดชอบ หน้าที่ การกระทำที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต ฯลฯ

ความเป็นดอกของคุณ
          คุณเป็นคนมีความมั่นคงเป็นจุดเด่น ในที่นี้อาจหมายรวมได้ถึงไลฟ์สไตล์ที่ยากแก่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หัวโบราณหน่อยๆ เชื่ออะไรแล้วยากจะสั่นคลอนความคิดความเชื่อได้ รักในครอบครัวตัวเอง แม้ในความเป็นจริงทุกคนในครอบครัวทะเลาะกันหมดก็ตาม เป็นคนที่มีความอดทนสูง มีความมุ่งหวังไปสู่ความสำเร็จ เวลาที่ต้องการอะไรสักอย่างจะพยายามจนคนอื่นกลัวใจ


ดอกไม้ประจำราศีกุมภ์ 13 ก.พ. - 13 มี.ค. หรือลัคนาสถิต
วาสนาอธิษฐาน

เรื่องราวและเหตุผล
          วาสนา เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นกลม สูง 4- 10 เมตร อยู่ได้ทั้งในและนอกอาคาร ลำต้นมีข้อถี่ ผิวเปลือกสีน้ำตาล ใบแตกออกจากลำต้น ทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ วาสนาอธิษฐาน และ วาสนาราชินี ต่างกันที่ลักษณะลายเส้นในพื้นใบ ดอกออกเป็นช่อ มีสีขาวหรือเหลืองอ่อน กลิ่นหอมแรง หอมไกล

          ถือเป็นไม้มงคลที่นิยมปลูกประดับบ้าน ให้เคล็ดทางโชคลาภ ความสุขสมหวัง เป็นไม้เสี่ยงทายวาสนา ดูโชคลาภในครอบครัว กล่าวกันว่าเป็นต้นไม้ที่ออกดอกยาก หนึ่งปีออกดอกครั้งเดียว บางปีไม่มีดอกเลย หากให้ดอกเมื่อไหร่แสดงถึงโชคลาภประจำปีนั้น ๆ

          อย่างไรก็ดี มีเคล็ดสืบทอดมาว่า ต้นวาสนาที่จะปลูกเสี่ยงทาย ต้องขอมาจากบ้านของผู้มีวาสนาดีแต่เดิม เป็นผู้มีใจกุศล ถือศีลธรรม ประพฤติตนดี จึงจะถือเป็น “วาสนาต่อวาสนา” สามารถช่วย “หนุนวาสนา” ได้

          ในสำนักงานหลายแห่ง นิยมนำต้นวาสนาตัดเป็นท่อนขนาดเล็กปักประดับโต๊ะทำงาน
ในเชิงวิทยาศาสตร์ ต้นวาสนามีความสามารถในการดูดซับสารพิษจำพวกฟอร์มาลดีไฮด์ (สารกันเสีย)ที่ระเหยภายในอาคารบ้านเรือนและสำนักงานได้เป็นอย่างดี

          ความหมายตรงกันกับราศีกุมภ์ (ธาตุลม ราศีแห่งอุดมการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ สีประจำราศีคือ สีคราม สีเขียว สีฟ้าอมเขียว)

          หรือเทียบได้กับเรือนที่ 11 (ลาภะ)  ของจักรราศี หมายถึง ความหวัง ความสำเร็จ สิ่งที่มุ่งหวัง โชคลาภ ความเจริญ การเสี่ยงโชค ฯลฯ

ความเป็นดอกของคุณ
          คุณเป็นคนที่มีจุดเด่นและจุดด้อยในเวลาเดียวกัน ผสมกลมกลืนกันได้อย่างไม่น่าเชื่อ เพราะฉะนั้น คน 2 คนที่เดินมาพร้อมกันอาจเห็นคุณเป็นคน 2 แบบและเถียงกันแทบเป็นแทบตาย เพื่อจะพบว่าเอาเข้าจริงๆ คุณไม่ใช่แบบที่ต่างคิดไว้เลย! คุณมักจะมีนิสัยกล้าได้ กล้าเสีย ชอบเสี่ยง ชอบเล่น กิจกรรมโปรดคือการพักผ่อนในเวลาทำงานและทำงานในเวลาที่ชาวบ้านเขาพักผ่อน


ดอกไม้ประจำราศีมีน 14 มี.ค. - 12 เม.ย. หรือลัคนาสถิต

ดอกชบา


เรื่องราวและเหตุผล
          ชบา เป็นไม้ดอกทรงพุ่ม อยู่ในจำพวกพู่ระหง เจริญเติบโตง่ายในทุกสภาวะแวดล้อม ชอบแดดมากเป็นพิเศษ ดอกมีหลายสี วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ให้ข้อมูลไว้ว่า “เป็นไม้ในสกุล Hibiscus ที่มีความผันแปรทั้งรูปทรงของใบ ลำต้น และดอกมาก” ทางเหนือล้านนาเรียกชื่อว่า ดอกใหม่

          ทางอายุรเวท อธิบายสรรพคุณของดอกชบาว่าช่วยในโรคที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ของสตรี เช่น ประจำเดือนมาไม่ปกติ เป็นระดูขาว บำรุงน้ำนมในสตรีหลังคลอดบุตร มีตำรับยาที่กล่าวถึงการใช้ชบาสำหรับขับประจำเดือน (ทำแท้ง) เป็นยาคุมกำเนิด ออกฤทธิ์ให้เป็นหมัน

          เป็นดอกไม้ประจำรัฐฮาวาย ประจำชาติมาเลเซียและจาไมก้า ชาวบาหลีใช้เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีและบูชาพระเจ้า

          แต่ในเวลาเดียวกัน ชบาจัดเป็นดอกไม้อวมงคล ดัง อ. ประยูร อุลุชาฏะ หรือ “พลูหลวง” โหราจารย์ผู้มีชื่อเสียงเคยเล่าเป็นเกร็ดในเรื่อง มงคลและอวมงคล ว่า

          “ต้นชบานั้นดอกสีแดง เป็นดอกไม้ประจำตนของเจ้าแม่กาลี สมัยโบราณก่อนจะประหารชีวิตตัดคอนักโทษ เขาจะเอาดอกชบามาทัดหูผู้ถูกประหาร”

          เทียบความหมาย จึงแทนค่าให้กับราศีมีน (ธาตุน้ำ ราศีแห่งความแปรปรวนและความขัดแย้ง สีประจำราศีคือ สีแดงเลือดนก สีแดงชาด สีเขียวน้ำทะเล)

          หรือเทียบได้กับเรือนที่ 12 (วินาสน์)  ของจักรราศี หมายถึง ความเสียหาย สิ่งที่เกิดขึ้นฉับพลัน คราวเคราะห์ เรื่องลึกลับ เล่ห์อุบาย วาระซ่อนเร้น ทรัพย์สินสูญหาย การถูกจองจำ ฯลฯ

ความเป็นดอกของคุณ
          คุณเป็นคนที่คนอื่นดูว่าแปลก เปราะบาง มีเสน่ห์ ลึกลับนิดๆ แต่ก็มีบางคนเวียนหัวเมื่อสัมพันธ์กับคุณไปนานๆ และพาลเลิกอยากรู้ว่าคุณเป็นคนแบบไหนกันแน่ ทั้งนี้เพราะตัวคุณเองก็มักจะถามตัวเองแบบนี้ด้วยเหมือนกัน คุณเป็นคนฉลาด รู้หมดทุกอย่างเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะพึงรู้ แต่ก็จะทำได้ทุกอย่างเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งไม่พึงกระทำ