“อ.คฑา ชินบัญชร” เผย 2 ปีนักษัตรจะมีความมั่นคงและดียิ่งขึ้น!

“อ.คฑา ชินบัญชร” เผย 2 ปีนักษัตรจะมีความมั่นคงและดียิ่งขึ้น!

อ.คฑา ชินบัญชร นักโหราศาสตร์ชื่อดังของเมืองไทย กล่าวถึงภาพรวมของดวงชะตาในปีไก่ทองไว้ว่า .....ปีนี้เป็นไก่ธาตุทอง แต่ตัวปีนักษัตรนั้นเป็นธาตุไฟ จึงส่งผลให้เป็นปีที่ต้องระวังสองเรื่องคือ เรื่องอัคคีภัย กับเรื่องของอุบัติเหตุและอารมณ์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอย่างมาก

โดยเฉพาะ คนที่ตกอยู่ในดวงปีปะทะชนหรือปีชง โดยจะส่งผลในเรื่องของอารมณ์ คำพูด การตัดสินใจในเรื่องที่ค่อนข้างรุนแรง ส่วนเรื่องเด่นของปีนี้ภาพรวมคือ งานด้านการศึกษา งานด้านการบันเทิง และด้านเศรษฐกิจ แม้จะดูเหมือนว่าจะยังอยู่ในภาวะของเศรษฐกิจหดตัว แต่การหดตัวนี้ส่งผลให้คนรู้จักระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายมากขึ้น

การกระจายรายได้จึงเป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือตามความจำเป็นมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องดีส่งผลให้ในปีต่อไปคือ ปีจอ และ ปีกุน นั้นจะมีความมั่นคงและเป็นไปได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนั้น อ.คฑา ชินบัญชร ยังกล่าวถึงเคล็ดลับของการแก้ชงในปีไก่ทองนี้ไว้ด้วยว่า .....จริงๆ แล้วปีชงหรือปีปะทะชนนั้นเกิดจากการที่พลังของดวงดาวกับปีนักษัตรไม่ถูกกัน ไม่ใช่ปีที่ดีหรือไม่ดี แต่จะเป็นปีที่ส่งผลในเรื่องของชีวิตที่บอกให้เราควรต้องระมัดระวังให้มากขึ้นในเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องสุขภาพ อุบัติเหตุ อารมณ์ ความขัดแย้ง

ซึ่งถ้าเป็นไปตามหลักของพุทธศาสนาแล้วคือ การดำเนินชีวิตด้วยการรู้เท่าทันจิต รู้เท่าทันปัจจุบัน และมีสติในการดำเนินชีวิต ส่วนวิธีแก้เคล็ดสำหรับคนเกิดปีชงคือ ฝากดวงชะตากับองค์เทพเจ้าไท้ส่วนเอี้ย หมั่นทำบุญ สวดมนต์ และทำทานให้มาก เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องงมงาย แต่เป็นการกระตุ้นเตือนจิตเตือนใจให้เป็นคนดี เท่านี้ก็จะเปลี่ยนปีชงให้เป็นชิลล์ได้ง่ายๆ สบายๆ