ธรรมกายแถลง ไม่เกี่ยวปืนเจ้าหน้าที่หาย พระอดอาหารประท้วง ม.44 อิดโรย

ธรรมกายแถลง ไม่เกี่ยวปืนเจ้าหน้าที่หาย พระอดอาหารประท้วง ม.44 อิดโรย

พระสนิทวงศ์ แถลง 7 ข้อ ยันธรรมกายไม่เกี่ยวปืนเจ้าหน้าที่หาย 400 กระบอก ขอพระสงฆ์ เลิกอดอาหารประท้วง ขณะพระทั้ง 5 รูปพบสภาพอิดโรย ...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 ก.พ. 2560 ที่บริเวณถนนเลียบคลองแอน 2-3 ใกล้เคียงประตู 5-6 วัดพระธรรมกาย พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร ได้ออกมาแถลงข่าวว่า วันนี้เป็นวันที่ 13 ของการละเมิด “สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชน” วันสุดท้ายการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐตามหมายการตรวจค้น จึงขอชี้แจงดังนี้

1. สำหรับกรณีพระสงฆ์อดอาหารนั้น ขณะนี้เข้าสู่วันที่ 13 ของการถูกจำกัดพื้นที่เข้าออก ยังมีพระสงฆ์ประท้วงให้ยกเลิกมาตรา 44 ด้วยการอดอาหาร เป็นจำนวน 5 รูป ขออนุโมทนาในจิตใจแห่งพุทธบุตรผู้เข้มแข็ง ฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ เป็นพระแท้ อย่างไรก็ตาม ขอกราบอาราธนาให้ยุติเถิด เชื่อว่าถ้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านทราบเรื่อง ก็คงให้ยุติภารกิจนี้ด้วย เก็บกำลังกายกำลังใจไว้เทศน์สอนญาติโยมเถิด แต่อย่าพึงสละชีวิตตอนนี้เลย 

2. กรณีประชาชนขึ้นป้าย We need food ยืนยันว่า ไม่ทราบว่าใครขึ้นป้าย แต่ก็ยินดีเอาลง อย่างไรก็ตาม “ประชาชนไม่มีข้าวกิน เขาก็บอกว่า เขาไม่มีข้าวกิน เขาผิดตรงไหน” ในประกาศ ม.44 มีบอกหรือว่า “ประชาชนห้ามบอกว่าหิวข้าว” 3. ยื่นเอกสาร UN กรณีละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นการแสดงของตามหลักสิทธิ เสรีภาพ ของพลเมืองในประเทศประชาธิปไตยทั้งหลาย ที่สามารถแสดงทางความคิดได้เต็มที่ ไม่ปิดกั้นความเห็น การแสดงออกในเชิง “สันติสนทนา” หรือ Peace dialogue ไม่ใช้ความรุนแรง ไม่ใช้กำลังทหารนั้น เป็นสิ่งที่โลกหรือประเทศที่เจริญแล้ว นานาอารยะประเทศพึงใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพราะการแก้ไขปัญหาด้วยกำลังทหาร เป็น “สันติภาพเชิงลบ” คือ ยุติปัญหาหนึ่งได้ แต่ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ที่ตามมามากมาย ขอให้รัฐบาล น้อมนำรับสั่งของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 มาใส่เกล้าว่า เรื่องของวัดพระธรรมกาย ขอให้ยุติด้วยความสงบ เรียบร้อย ไม่รุนแรงเถิด

4. ความเสียหายที่เกิดขึ้น มาจากการที่ DSI ไม่ยอมมาแจ้งข้อกล่าวหาที่วัด ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก จนบานปลายขนาดนี้ ใครจะรับผิดชอบ อธิบดี? และดีเอสไอ ควรไปตามทวงเงิน 10,000 กว่าล้านบาท จากที่อื่น เพราะจากเอกสารทางการเงินของทางวัด ก็ได้ระบุการรับ การจ่าย ไปหมดเรียบร้อยแล้ว อีกทั้ง คณะศิษย์ยังลงขันตั้งกองทุนเพื่อเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้อีกด้วย 5. พื้นที่ของวัดตอนนี้ ถูกควบคุมด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ 100% การเข้าออกของพระภิกษุ แม้ไปบิณฑบาตตอนเช้าต้องพกหนังสือสุทธิ ยื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เพื่ออนุญาตให้เข้า-ออกได้ แต่มีข่าวว่าจะมีการใส่ร้ายวัดว่า ปืนเจ้าหน้าที่ 400 กระบอกที่หายไป จะมีการเอามาซุกที่ตู้คอนเทนเนอร์ ในพื้นที่วัด ซึ่งปกติใช้เก็บบาตรและจีวร เพื่อโครงการบวชพระแสนรูปทั่วไทย ทางวัดจึงขอชี้แจงไว้ล่วงหน้าว่า หลังจากวันที่ 19 ก.พ.เป็นต้นมา หากเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นไม่เกี่ยวกับทางวัด เพราะวันที่ 16-18 ก.พ. เจ้าหน้าที่ค้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และประกาศว่าไม่พบเป้าหมาย และไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย และตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. วัดอยู่ในพื้นที่ของการควบคุมถึง 3 ชั้น คือ ชั้นที่ 1 DSI ชั้นที่ 2 ตำรวจ และชั้นที่ 3 คือ ทหาร จึงเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของเจ้าหน้าที่บ้านเมือง 

6. วัดพระธรรมกายยึดหลัก “ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ” ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม และ “เย ธัมมา เหตุปปะภะวา เตสัง เหตุ ตะถาคะโต เตสัญจะ โย นิโรโธจะ เอวัง วาที มะหาสะมะโณ” แปลได้ว่า ธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุ พระตถาคตเจ้าตรัสบอกถึงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น พร้อมทั้งความดับแห่งเหตุของธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณเจ้ามีปกติตรัสสอนอย่างนี้ หมายความว่า เหตุเกิดที่ใดให้ดับที่นั้่น รัฐเป็นคนออกคำสั่ง ม.44 เมื่อไม่พบเป้าหมายก็ยกเลิกเสีย เหตุการณ์ความไม่สงบก็จะจบลง 7. คำชี้แจงจากคณะศิษย์วัดพระธรรมกาย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. กรณีที่มีหมายค้น ทางวัดพระธรรมกายได้ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่มาโดยตลอด ในการตรวจค้นทุกพื้นที่ ตามที่เจ้าหน้าที่ต้องการ และในคืนวันที่ 16-17 มีเจ้าหน้าที่ 10 นาย คอยผลัดเปลี่ยนทุก 2 ชั่วโมง มาพักค้างภายในเขตวัดเป็นที่เรียบร้อย เจ้าหน้าที่สรุปภารกิจว่าไม่พบเป้าหมาย และไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย แต่ในวันที่ 4 ของภารกิจ เจ้าหน้าที่ประกาศให้พระภิกษุสามเณร และประชาชนผู้บริสุทธิ์ออกจากพื้นที่วัดพระธรรมกายภายใน 15.00 น. จึงเป็นเหตุให้พุทธศาสนิกชน เห็นว่าไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนบุคคลของหลวงพ่อธัมมชโย แต่เป็นในเรื่องของหลักการในวงกว้าง ที่พระพุทธศาสนาถูกย่ำยี คุกคาม ด้วยความไม่ชอบธรรมของกฎหมาย ขอเรียกร้องให้ยุติการบังคับใช้ ม.44 กับประชาชนผู้บริสุทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งในเสาหลักของประเทศไทย คือ พระพุทธศาสนา 

ส่วนที่ตลาดกลางคลองหลวง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี คณะศิษยานุศิษย์พระธรรมกาย ได้ร่วมกันทำพิธีอาราธนาขอชีวิตพระภิกษุที่อดอาหารกลับมารวมพลังปกป้องพระพุทธศาสนา ขณะที่พระภิกษุจำนวน 5 รูป ของกลุ่มอริยะ072 ที่อดอาหารประท้วงให้ยุติการใช้ ม.44 พบว่าอยู่ในสภาพอิดโรย

พระวัดพระธรรมกาย เปิดเผยว่า หมอผู้ดูแลฝากบอกว่าพระส่วนใหญ่ที่อดอาหารประท้วง ม.44 ที่อดอาหารมา 7 วัน สภาวะร่างกายอิดโรย บางรายไอเป็นเลือด แต่จิตใจยังมุ่งมั่น มุมมองหมออยากให้ท่านกลับมามีชีวิตปกติ 

ด้านพระวิชาญ 1 ในจำนวน 5 รูป ที่อดอาหารประท้วงให้ยุติการใช้ม.44 เปิดเผยว่า ตนเองยังไม่ยกเลิกอดอาหาร การจะยกเลิกอดอาหารหรือไม่นั้นเป็นความคิดส่วนบุคคล ซึ่งหากจะให้ตนเองยกเลิกนั้น ถึงแม้ว่า คสช. จะไม่ยกเลิก ม.44 แต่ขอให้อำนวยความสะดวกให้กับพระและศิษย์ทางวัด สามารถให้นำอาหารและยาเข้าไปภายในวัดได้บ้าง ตนเองก็จะพิจารณาอีกครั้ง.